Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Румяна намери 1 резултата / The search @pseudo Румяна found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Румяна" Радко Атанасов Радев

Дата на раждане: 05.12.1950
Място на раждане: гр. Хасково
Радко Атанасов Радев Дата на раждане 05.12.1950 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Динев на 25.06.1987 г., регистриран на 08.07.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Динев; о. р. Тотляков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румяна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Формализирана карта за дело с рег. № 83416; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 27/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делата на "Румяна". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радко Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More