Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Румянцев намери 1 резултата / The search @pseudo Румянцев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Сътрудник "Румянцев" Любомир Антимов Велев

Дата на раждане: 03.09.1940
Място на раждане: гр. София
Любомир Антимов Велев Дата на раждане 03.09.1940 г Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Попов на 18.11.1964 г. Ръководил го служител майор Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Румянцев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 5391; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1995 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 327/ 14.03.2012 г. – Софийски университет "Св. Климент Охридски"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More