Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Русинов намери 2 резултата / The search @pseudo Русинов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Сътрудник "Русинов" Димитър Грозев Радоев

Дата на раждане: 29.12.1929
Място на раждане: с. Прелом, обл. Ловеч
Димитър Грозев Радоев Дата на раждане 29.12.1929 г. Място на раждане с. Прелом, обл. Ловеч Вербувал го служител вербуван на 25.01.1971 г. Ръководил го служител кап. Георги Григоров Горбатенко; полк. Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Русинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от щатни служители, съдържащи се в дело № 871; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Прелом от 18.12.1990 г. до 31.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-209/ 17.07.2013 г. – община Свищов - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Сътрудник "Русинов" Димитър Грозев Радоев

Дата на раждане: 29.12.1929
Място на раждане: с. Прелом, обл. Ловеч
Димитър Грозев Радоев Дата на раждане 29.12.1929 г. Място на раждане с. Прелом, обл. Ловеч Вербувал го служител вербуван на 25.01.1971 г. Ръководил го служител кап. Георги Григоров Горбатенко; полк. Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Русинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от щатни служители, съдържащи се в дело № 871; картони – обр. 1, обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна; Прокурист на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна; Член на управителен орган (Управителен съвет) на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД, гр. Варна Обявява установената и обявена с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More