Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сабри; Сабриев намери 1 резултата / The search @pseudo Сабри; Сабриев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сабри; Сабриев" Исмет Ахмед Курт

Дата на раждане: 11.10.1944
Място на раждане: с. Мишевско, обл. Кърджали
Исмет Ахмед Курт Дата на раждане 11.10.1944 г. Място на раждане с. Мишевско, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Румен Христов Стриков на 02.03.1965 г., регистриран на 10.03.1965 г. Ръководил го служител кап. Румен Христов Стриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-ХIV; ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сабри; Сабриев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1097 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-515 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до 01.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: