Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Савков; Петров намери 1 резултата / The search @pseudo Савков; Петров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Савков; Петров" Красимир Маринов Джанков

Дата на раждане: 13.09.1949
Място на раждане: гр. София
Красимир Маринов Джанков Дата на раждане 13.09.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Ангел Димитров Лазаров на 19.03.1969 г., регистриран на 03.03.1969 г.; възстановен от подп. Павел Харизанов Павлов на 24.09.1980 г., регистриран на 10.10.1980 г. Ръководил го служител подп. Ангел Димитров Лазаров; подп. Павел Харизанов Павлов; о. р. Кр. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III, ВГУ-ХI-I, управление IV-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Савков; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35574 и в работно дело IР-4770 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Крапси Холдинг" АД Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – „Капси турс“ ООД Член на надзорен орган /Надзорен съвет/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба “Хлебозавод Възраждане“ АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Маринов Джанков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More