Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Самотната намери 3 резултата / The search @pseudo Самотната found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-691
от 02.08.2016 г.
община Ситово

Съдържател на явочна квартира "Самотната" Димитринка Димитрова Арсова

Дата на раждане: 18.08.1962
Място на раждане: с. Ситово, обл. Силистра
Димитринка Димитрова Арсова Дата на раждане 18.08.1962 г. Място на раждане с. Ситово, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Валери Паунов на 27.04.1987 г., регистрирана на 07.05.1987 г. Ръководил я служител о. р. Валери Паунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Самотната Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 13.02.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Самотната". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Ситово от 1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Съдържател на явочна квартира "Самотната" Димитринка Димитрова Арсова

Дата на раждане: 18.08.1962
Място на раждане: с. Ситово, обл. Силистра
Димитринка Димитрова Арсова Дата на раждане 18.08.1962 г. Място на раждане с. Ситово, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Валери Паунов на 27.04.1987 г., регистриран на 07.05.1987 г. Ръководил я служител о. р. Валери Паунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Самотната Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 13.02.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Самотната". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигната от КП "България без цензура" в 20-и МИР-Силистра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Съдържател на явочна квартира "Самотната" Димитринка Димитрова Арсова

Дата на раждане: 18.08.1962
Място на раждане: с. Ситово, обл. Силистра
Димитринка Димитрова Арсова Дата на раждане 18.08.1962 г. Място на раждане с. Ситово, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Валери Паунов на 27.04.1987 г., регистрирана на 07.05.1987 г. Ръководил я служител о. р. Валери Паунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Самотната Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол от 13.02.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Самотната". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Ситово, издигнат от МК "Заедно за промяната" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More