Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Самуил намери 6 резултата / The search @pseudo Самуил found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-649
от 16.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Хасково

Агент "Самуил" Михай Михайлов Мандаджиев

Дата на раждане: 05.05.1951
Място на раждане: с. Долни Главанак, обл. Хасково
Михай Михайлов Мандаджиев Дата на раждане 05.05.1951 г. Място на раждане с. Долни Главанак, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Кирилов на 18.10.1986 г., регистриран на 12.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Кирилов; о. р. Георги Минчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI и ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Харманли, издигнат от Национално Движение за Стабилност и Възход За Михай Михайлов Мандаджиев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Самуил" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 01.04.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 01.04.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 07.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30394 и работно дело IР-16173. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ГЕОПЕТ М" ЕТ Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент; осведомител "Дамянов; Самуил" Иван Петров Калчев

Дата на раждане: 15.07.1945
Място на раждане: с. Бърдарски Геран, обл. Враца
Иван Петров Калчев Дата на раждане 15.07.1945 г. Място на раждане с. Бърдарски Геран, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Таню Павлов Танев на 16.12.1969 г., регистриран на 20.01.1970 г.; възстановен от о. р. Георги Христов Кръстев, нова регистрация на 24.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; о. р. Георги Христов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Дамянов; Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-14134 – 2 тома; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Самуил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; осведомител "Дамянов; Самуил" Иван Петров Калчев

Дата на раждане: 15.07.1945
Място на раждане: с. Бърдарски Геран, обл. Враца
Иван Петров Калчев Дата на раждане 15.07.1945 г. Място на раждане с. Бърдарски Геран, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Таню Павлов Танев на 16.12.1969 г., регистриран на 20.01.1970 г.; възстановен от о. р. Георги Христов Кръстев, нова регистрация на 24.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Таню Павлов Танев; о. р. Георги Христов Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II, управление VI-II, Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Дамянов; Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-14134 – 2 тома; писмо вх. № 916/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Самуил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, издигнат от ПП "РЗС"
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Самуил" Рафет Ахмед Хайрула

Дата на раждане: 10.10.1956
Място на раждане: с. Голобрад, обл. Кърджали
Рафет Ахмед Хайрула Дата на раждане 10.10.1956 г. Място на раждане с. Голобрад, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Димитър Стоянов Стоянов на 03.03.1986 г., регистриран на 10.03.1986 г. Ръководил го служител кап. Димитър Стоянов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1245 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.10.1991 г. до 21.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Рафет Ахмед Хайрула към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Самуил" Ивайло Йорданов Малчев

Дата на раждане: 30.03.1957
Място на раждане: гр. Шумен
Ивайло Йорданов Малчев Дата на раждане 30.03.1957 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Иван Стефанов Телбис на 29.09.1987 г., регистриран на 23.11.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Стефанов Телбис Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3186 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 2339/ 28.05.1990 г. за изключване на "Самуил". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма –длъжник "ПЕТКОВ МАЛЧЕВ" ООД, гр. Велико Търново Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More