Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Саня намери 1 резултата / The search @pseudo Саня found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Съдържател на явочна квартира "Саня" Тинка Иванова Гачева

Дата на раждане: 27.05.1950
Място на раждане: с. Старопатица, обл. Видин
Тинка Иванова Гачева Дата на раждане 27.05.1950 г. Място на раждане с. Старопатица, обл. Видин Вербувал я служител о. р. Венцислав Неделков на 16.11.1988 г., регистрирана на 28.11.1988 г. Ръководил я служител о. р. Венцислав Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-Кула Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Саня Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони –обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "Саня". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More