Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сариев намери 1 резултата / The search @pseudo Сариев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Агент "Сариев" Мустафа Юсмен Чешли

Дата на раждане: 02.05.1945
Място на раждане: с. Борино, обл. Смолян
Мустафа Юсмен Чешли Дата на раждане 02.05.1945 г. Място на раждане с. Борино, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Данчо Стефанов Ангелов на 24.10.1975 г., регистриран на 31.10.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Данчо Стефанов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сариев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1412 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1047 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.11.1999 г. до 07.10.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More