Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Саша намери 2 резултата / The search @pseudo Саша found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Саша" Юлия Боянова Кърмаджиева

Дата на раждане: 15.09.1958
Място на раждане: гр. Ардино
Юлия Боянова Кърмаджиева Дата на раждане 15.09.1958 г. Място на раждане гр. Ардино Вербувал я служител майор Дичо Георгиев Станчев на 29.11.1985 г., регистрирана на 06.12.1985 г. Ръководил я служител майор Дичо Георгиев Станчев; о. р. П. Стратев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, управление 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Саша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-1919 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в РЗОК-Смолян от 01.06.1999 г. до 22.08.2000 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юлия Боянова Кърмаджиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Агент "Саша" Йордан Иванов Харизанов

Дата на раждане: 27.03.1949
Място на раждане: гр. Пловдив
Йордан Иванов Харизанов Дата на раждане 27.03.1949 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Мурджев на 13.11.1978 г., регистриран на 22.11.1978 г.; възстановен и регистриран на 05.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Мурджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Саша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-958. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Р-л сектор "Ядрено гориво и контрол на ЯМ" от 01.04.1994 г. до 01.06.2003 г. Н-к отдел "ЯМ и РАО" Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Иванов Харизанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More