Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сашо 89 намери 3 резултата / The search @pseudo Сашо 89 found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Секретен сътрудник "Сашо – 89" Христо Русев Киров

Дата на раждане: 28.06.1967
Място на раждане: гр. Котел
Христо Русев Киров Дата на раждане 28.06.1967 г. Място на раждане гр. Котел Вербувал го служител регистриран на 19.05.1989 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ- ДС отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сашо – 89 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. Бланка; дело Ф 1 а. е. 7104; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Котел, обл. Сливен, издигнат от ПП "ДПС" Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Сашо – 89 " Христо Русев Киров

Дата на раждане: 28.06.1967
Място на раждане: С. Тича, обл. Сивен
Христо Русев Киров Дата на раждане 28.06.1967 г. Място на раждане С. Тича, обл. Сивен Вербувал го служител На 05.05.1989 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ- ДС отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сашо – 89 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. Бланка; дело Ф 1 а. е. 7104; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101- Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Котел, обл. Сливен, издигнат от Предизборна коалиция "Либерален съюз – Котел"(ДПС,НДСВ) Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Сашо – 89" Христо Русев Киров

Дата на раждане: 28.06.1967
Място на раждане: гр. Котел
Христо Русев Киров Дата на раждане 28.06.1967 г. Място на раждане гр. Котел Вербувал го служител регистриран на 19.05.1989 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ- ДС отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сашо – 89 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 1 – 4 бр. и обр. 3; рег. бланка; дело Ф 1 а.е. 7104; доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 1 RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Котел от 2007 г. до 2011 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 RB102101-001-04/11-18038/ 11.10.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More