Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сашо, Симо намери 2 резултата / The search @pseudo Сашо, Симо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Валери Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валери Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе За Владимир Великов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Валери Николаев Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Николаев Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3872 (Рс); работно дело IР-1127 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Великов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More