Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сашо; Дунав намери 1 резултата / The search @pseudo Сашо; Дунав found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент; съдържател на явочна квартира "Сашо; Дунав" Димитър Иванов Найденов

Дата на раждане: 16.05.1937
Място на раждане: с. Каменяк, обл. Шумен
Димитър Иванов Найденов Дата на раждане 16.05.1937 г. Място на раждане с. Каменяк, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Петко Стефанов Стоилов на 15.06.1957 г., регистриран на 14.07.1957 г.; възстановен от о. р. Иван Димов Димов на 04.11.1974 г., регистриран на 12.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Петко Стефанов Стоилов; о. р. Иван Димов Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V-VII; ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Сашо; Дунав Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол № 1175/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-28204; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 1070/ 05.04.1990 г. делото на Я/К "Дунав". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More