Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сашо; Чавдар намери 1 резултата / The search @pseudo Сашо; Чавдар found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; резидент "Сашо; Чавдар" Иван Христов Иванов

Дата на раждане: 12.08.1932
Място на раждане: с. Миладиново, обл. Кърджали
Иван Христов Иванов Дата на раждане 12.08.1932 г. Място на раждане с. Миладиново, обл. Кърджали Вербувал го служител вербуван на 28.08.1967 г., регистриран в ПГУ на 26.09.1967 г.; подп. Димитър Борисов Митев на 22.02.1977 г., регистриран на 11.03.1977 г. Ръководил го служител подп. Жеко Костадинов Димитров; майор Кирил Кузманов Филипов; полк. Георги Велев; подп. Димитър Борисов Митев; о. р. Христо Радичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Сашо; Чавдар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание – 2 бр., разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1946 (Кж) МФ и в дело Ф1, а.е. 2990; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1632 (Кж); . Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More