Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Свежест намери 3 резултата / The search @pseudo Свежест found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Свежест" Петко Несторов Иванов

Дата на раждане: 27.02.1932
Място на раждане: гр. Павел Баня
Петко Несторов Иванов Дата на раждане 27.02.1932 г. Място на раждане гр. Павел Баня Вербувал го служител о. р. Продан Янчев Гурков на 03.02.1970 г., регистриран на 18.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Продан Янчев Гурков; о. р. Антон Калдамуков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Свежест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване на документите на Я/К "Свежест"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Павел баня, издигнат от Българска Социалдемократическа партия Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-867
от 28.02.2017 г.
община Павел баня

Съдържател на явочна квартира "Свежест" Петко Несторов Иванов

Дата на раждане: 27.02.1932
Място на раждане: гр. Павел Баня
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Свежест " Петко Несторов Иванов

Дата на раждане: 27.02.1932
Място на раждане: Гр. Павел Баня
Петко Несторов Иванов Дата на раждане 27.02.1932 г. Място на раждане Гр. Павел Баня Вербувал го служител Продан Гурков на 03.02.1970 г., регистриран на 18.02.1970 г. Ръководил го служител Продан Гурков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Свежест Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 255/ 29.12.1990 г. за унищожаване на документите на Я/К "Свежест"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Павел баня, издигнат от ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 98

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More