Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Светлана намери 1 резултата / The search @pseudo Светлана found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Светлана" Селвер Мехмед Хамзова

Дата на раждане: 13.05.1946
Място на раждане: с .Старово, обл. Кърджали
Селвер Мехмед Хамзова Дата на раждане 13.05.1946 г. Място на раждане с .Старово, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Тодор Пенчев на 12.10.1979 г., регистрирана на 25.10.1979 г. Ръководил я служител о. р. Тодор Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Светлана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-452 (Рс); писмо вх. № 1912/ 16.04.1990 г. с протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-2876 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More