Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Светофар намери 1 резултата / The search @pseudo Светофар found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-41
от 25.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Светофар" Велина Петкова Иванова

Дата на раждане: 06.05.1952
Място на раждане: гр. Гълъбово
Велина Петкова Иванова Дата на раждане 06.05.1952 г. Място на раждане гр. Гълъбово Вербувал я служител о. р. Слави Пеев на 21.05.1985 г., регистрирана на 04.06.1985 г. Ръководил я служител о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Стара Загора по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Светофар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-315 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет на Федерацията на независимите строителни синдикати

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More