Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Свиленов намери 1 резултата / The search @pseudo Свиленов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Свиленов" Тихомир Викторов Предолов

Дата на раждане: 13.02.1958
Място на раждане: с. Софрониево, обл. Враца
Тихомир Викторов Предолов Дата на раждане 13.02.1958 г. Място на раждане с. Софрониево, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Румен Камаринчев на 19.11.1986 г., регистриран на 27.11.1986 г. Ръководил го служител о. р. Румен Камаринчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Свиленов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1895/ 13.04.1990 г. за приемане в архив делото на аг. "Свиленов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в митница Столична от 25.07.2006 г. до 24.01.2007 г. и от 19.03.2007 г. до 17.12.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More