Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Свободов намери 1 резултата / The search @pseudo Свободов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-675
от 05.07.2016 г.
община Иваново

Сътрудник "Свободов" Керчо Атанасов Георгиев

Дата на раждане: 14.07.1936
Място на раждане: с. Щръклево, обл. Русе
Керчо Атанасов Георгиев Дата на раждане 14.07.1936 г. Място на раждане с. Щръклево, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Любен Дочев Марчев на 03.11.1971 г., регистриран на 26.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Любен Дочев Марчев; о. р. Сп. Шкодров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Свободов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в дело Ф4, оп. 3, а.е. 456; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More