Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Северняк намери 2 резултата / The search @pseudo Северняк found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Северняк" Спирдон Стоянов Спирдонов

Дата на раждане: 02.08.1957
Място на раждане: с. Дибич, обл. Шумен
Спирдон Стоянов Спирдонов Дата на раждане 02.08.1957 г. Място на раждане с. Дибич, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Стойчо Стефанов на 20.07.1976 г., регистриран на 28.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо Стефанов; о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Северняк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24915 и работно дело IР-9899. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 20.12.2002 г. Обявен с решение № 111/ 17.02.2010 г. - печатни издания
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Северняк" Спирдон Стоянов Спирдонов

Дата на раждане: 02.08.1957
Място на раждане: с. Дибич, обл. Шумен
Спирдон Стоянов Спирдонов Дата на раждане 02.08.1957 г. Място на раждане с. Дибич, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Стойчо Стефанов на 20.07.1976 г., регистриран на 28.07.1976 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо Стефанов; о. р. Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Северняк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24915 и работно дело IР-9899. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика от 26.09.2008 г. до 14.05.2009 г. Зам. главен редактор от 14.05.2009 г. "Гласове" ЕООД – вестник "Гласове" Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Дума 2008" ЕООД - вестник "Дума" Проверени са 31 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More