Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сево намери 1 резултата / The search @pseudo Сево found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Сево" Огнян Димитров Бекяров

Дата на раждане: 05.04.1954
Място на раждане: с. Девесилово, обл. Кърджали
Огнян Димитров Бекяров Дата на раждане 05.04.1954 г. Място на раждане с. Девесилово, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Софрони Софрониев на 09.06.1977 г., регистриран на 20.06.1977 г. Ръководил го служител о. р. Софрони Софрониев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сево Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. със списък рег. № 6/ 30.09.1993 г. за унищожаване делата на "Сево". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Христо Ботев" - Чорбаджийско Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Огнян Димитров Бекяров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More