Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сейфи; Сергей намери 1 резултата / The search @pseudo Сейфи; Сергей found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент; секретен сътрудник "Сейфи; Сергей" Мехмед Дахил Садък

Дата на раждане: 02.05.1943
Място на раждане: гр. Исперих
Мехмед Дахил Садък Дата на раждане 02.05.1943 г. Място на раждане гр. Исперих Вербувал го служител ст. лейт. Петър Петков Петров на 12.06.1974 г., регистриран на 30.07.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Петков Петров; ст. лейт. Гошо Варчев Варчев; майор Йордан Йорданов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сейфи; Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5654; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК на кметство Йонково от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More