Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Секретаря намери 2 резултата / The search @pseudo Секретаря found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Секретаря" Жечо Петров Радунов

Дата на раждане: 09.07.1931
Място на раждане: с. Вардун, обл. Търговище
Жечо Петров Радунов Дата на раждане 09.07.1931 г. Място на раждане с. Вардун, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 24.12.1967 г., регистриран в ПГУ на 15.02.1968 г. Ръководил го служител полк. Асен Тодоров Тошев; о. р. Цветан Ив. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Секретаря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 04.06.1990 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Секретаря" Жечо Петров Радунов

Дата на раждане: 09.07.1931
Място на раждане: с. Вардун, обл. Търговище
Жечо Петров Радунов Дата на раждане 09.07.1931 г. Място на раждане с. Вардун, обл. Търговище Вербувал го служител Вербуван на 24.12.1967 г., регистриран в ПГУ на 15.02.1968 г. Ръководил го служител полк. Асен Тодоров Тошев; о. р. Цветан Ив. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Секретаря Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2128. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 08.06.1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More