Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Селимов намери 1 резултата / The search @pseudo Селимов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Селимов" Мехмед Аптраил Хамза

Дата на раждане: 10.06.1941
Място на раждане: с. Партизани, обл. Варна
Мехмед Аптраил Хамза Дата на раждане 10.06.1941 г. Място на раждане с. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Нено Иванов Иванов на 21.06.1963 г., регистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Нено Иванов Иванов; о. р. Христо Добрев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление V и на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Селимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3342 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1837 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Партизани от 27.10.1991г. до 27.10.1999 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More