Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Селин намери 2 резултата / The search @pseudo Селин found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент, осведомител "Селин" Спасианна Лазарова Русева

Дата на раждане: 03.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Спасианна Лазарова Русева Дата на раждане 03.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Петър Лазаров на 18.10.1968 г., регистрирана на 26.10.1968 г. Ръководил я служител О. р. Петър Лазаров; о. р. Господин Димитров Маджаров; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Хр. Георгиев; о. р. Захари Петков; о. р. С. Григоров; о. р. Страцимир Никифоров. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС по линия на управление VI-I-I; ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-II, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Селин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Селин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши редактор, водеща на новини и коментатор международна политика в БНР Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент, осведомител "Селин" Спасианна Лазарова Русева

Дата на раждане: 03.09.1948
Място на раждане: Гр. София
Спасианна Лазарова Русева Дата на раждане 03.09.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Петър Лазаров на 18.10.1968 г., регистрирана на 26.10.1968 г. Ръководил я служител О. р. Петър Лазаров; о. р. Господин Димитров Маджаров; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Хр. Георгиев; о. р. Захари Петков; о. р. С. Григоров; о. р. Страцимир Никифоров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС по линия на управление VI-I-I; ДС, управление VI-I-I, управление VI-I-II, управление VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент, осведомител Псевдоними Селин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Селин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор от 01.09.1986 г. до 31.12.1988 г. Отговорен редактор от 01.04.1990 г. до 30.06.1993г. Продуцент от 01.07.1993 г. до 01.11.1994 г. Зам. главен редактор от 01.11.1994 г. до 17.12.1995 г. Главен редактор от 18.12.1995 г. до 25.02.1997 г. Директор от 26.02.97г.-18.07.97г. Главен редактор от 19.07.1997 г. до 04.08.1997г. Отговорен редактор от 05.08.1997 г. до 19.04.2001г. Старши редактор от 20.04.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More