Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сенди намери 1 резултата / The search @pseudo Сенди found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Сенди" Александър Георгиев Караколев

Дата на раждане: 03.12.1949
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Караколев Дата на раждане 03.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Константин Людмилов Божилов на 24.11.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г.; регистриран в ПГУ на 11.10.1985 г. Ръководил го служител кап. Константин Людмилов Божилов; майор Ангел Григоров Пописаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-III, управление II-IХ-I, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сенди Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33753 и в дело Ф1, а.е. 6081; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Административно стопански дейности" в дирекция "Административно и информационно обслужване" от 14.04.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More