Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сендов намери 3 резултата / The search @pseudo Сендов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сендов" Валери Митков Цветанов

Дата на раждане: 10.10.1951
Място на раждане: Гр. София
Валери Митков Цветанов Дата на раждане 10.10.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов на 15.10.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов; майор Господин Николов Зашев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сендов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34607; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1746/ 15.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 12-и ИР-Монтана Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Митков Цветанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 44/ 24.07.2008 г. - министри и заместник-министри.
Решение N° 44
от 24.07.2008
министри и заместник-министри

Агент "Сендов" Валери Митков Цветанов

Дата на раждане: 10.10.1951
Място на раждане: Гр. София
Валери Митков Цветанов Дата на раждане 10.10.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов на 15.10.1981 г., регистриран на 17.10.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стоян Антонов Велинов; майор Господин Николов Зашев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сендов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34607; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1746/ 15.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Министър на земеделието и храните Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Митков Цветанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-53
от 07.08.2012 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Секретен сътрудник "Сендов" Благовест Цветанов Вълков

Дата на раждане: 07.04.1946
Място на раждане: гр. Ботевград
Благовест Цветанов Вълков Дата на раждане 07.04.1946 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител вербуван на 27.11.1978 г., регистриран на 26.01.1979 г. Ръководил го служител лейт. П. Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Сендов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3973; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2006 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More