Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Серафимов намери 1 резултата / The search @pseudo Серафимов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Агент "Серафимов" Йордан Петров Тодоров

Дата на раждане: 13.01.1933
Място на раждане: с. Синаговци, обл. Видин
Йордан Петров Тодоров Дата на раждане 13.01.1933 г. Място на раждане с. Синаговци, обл. Видин Вербувал го служител подп. Иван Петров Иванов на 05.05.1973 г., регистриран на 14.05.1973 г. Ръководил го служител подп. Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серафимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-971 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-241 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 296/ 12.01.2012 г. – Министерството на образованието, младежта и науката - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More