Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Серви намери 1 резултата / The search @pseudo Серви found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Серви" Кязим Алиев Терзиев

Дата на раждане: 30.08.1935
Място на раждане: гр. Севлиево
Кязим Алиев Терзиев Дата на раждане 30.08.1935 г. Място на раждане гр. Севлиево Вербувал го служител о. р. Владимир Христов Благоев на 21.09.1967 г., регистриран на 06.10.1967 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Христов Благоев; о. р. Димитър Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-В. Търново; ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серви Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1464/ 19.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 316/ 09.03.1990 г. материалите на аг. "Серви". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More