Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сергеев намери 9 резултата / The search @pseudo Сергеев found 9 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент, Агент "Сергеев" Янко Марков Янков

Дата на раждане: 02.10.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Янко Марков Янков Дата на раждане 02.10.1952 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Христо Георгиев Костов на 22.07.1977 г., регистриран на 15.08.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Георгиев Костов; о. р. Иван Ил. Тодоров; о. р. Бойко Ангелинков; о. р. Ленин Тодоров; о. р. Петър Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ, управление II-IV-VIII, управление II-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, агент Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-741. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб от 23.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Янко Марков Янков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Сергеев" Боримир Илиев Кръстев

Дата на раждане: 25.03.1932
Място на раждане: с. Орешец, обл. Видин
Боримир Илиев Кръстев Дата на раждане 25.03.1932 г. Място на раждане с. Орешец, обл. Видин Вербувал го служител регистриран на 10.02.1968 г. Ръководил го служител кап. Емил Ангелов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2120; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1990 г. до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Сергеев" Петър Момчилов Фиданов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: гр. Смолян
Петър Момчилов Фиданов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител Майор Дичо Георгиев Станчев на 18.05.1987 г. Ръководил го служител Майор Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Смолян – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-1708 (См); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Областен управител на област Смолян от 01.09.2005 г. до 12.08.2009 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Резидент, Агент "Сергеев" Янко Марков Янков

Дата на раждане: 02.10.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Сергеев " Петър Момчилов Фиданов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: Смолян
Петър Момчилов Фиданов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане Смолян Вербувал го служител М-р Дичо Георгиев Станчев на 18.05.1987 г. Ръководил го служител М-р Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Смолян – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; налично л. д. ІА 754; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Смолян, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сергеев" Петър Момчилов Фиданов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: гр. Смолян
Петър Момчилов Фиданов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител майор Дичо Георгиев Станчев на 18.05.1987 г., регистриран на 22.05.1987 г. Ръководил го служител майор Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Смолян – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; налично л. д. ІА-1708 (См); доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.11.2004 г. до 15.09.2005 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Резидент, Агент "Сергеев" Янко Марков Янков

Дата на раждане: 02.10.1952
Място на раждане: гр. Стара Загора
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 38
от 17.06.2008
държавни агенции

Резидент "Сергеев" Петър Койчев Петров

Дата на раждане: 30.08.1950
Място на раждане: Гр. Хасково
Петър Койчев Петров Дата на раждане 30.08.1950 г. Място на раждане Гр. Хасково Вербувал го служител Иван Димитров Иванов на 26.03.1974 г., регистриран на 03.04.1974 г. Ръководил го служител Иван Димитров Иванов; Милко Трифонов; Патриков; Симеон Вутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III; ДС, управление III-V. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-28609 и работно дело IР-14178; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1236/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 08.11.1993 г. до 10.06.1996 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сергеев" Петър Момчилов Фиданов

Дата на раждане: 14.07.1959
Място на раждане: гр. Смолян
Петър Момчилов Фиданов Дата на раждане 14.07.1959 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител майор Дичо Георгиев Станчев на 18.05.1987 г., регистриран на 22.05.1987 г. Ръководил го служител майор Дичо Георгиев Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Смолян – ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сергеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация (обещание) за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; налично л. д. ІА-754; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в 22-и МИР-Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More