Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сергей намери 64 резултата / The search @pseudo Сергей found 64 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Сергей" Никола Йорданов Тачев

Дата на раждане: 26.07.1958
Място на раждане: с. Ягодово, обл. Пловдив
Никола Йорданов Тачев Дата на раждане 26.07.1958 г. Място на раждане с. Ягодово, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 21.12.1976 г., регистриран на 31.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров; о. р. Веселин Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI, управление III-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1043 (Пд); протокол рег. № С 158/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване лично дело IА-4227 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в община Родопи, издигнат от местна коалиция "ФОРОР - Реформаторски блок, ВМРО-БНД, ББЦ, НДСВ и БДЦ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Сергей" Галин Христов Ярославов

Дата на раждане: 14.10.1968
Място на раждане: гр. Силистра
Галин Христов Ярославов Дата на раждане 14.10.1968 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов на 20.09.1985 г., регистриран на 26.09.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов; кап. Лъчезар Николов Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 2; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-982 (Вн); работно дело IР-469 (Вн); работно дело IР-16876; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2289 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Дознател в РПУ на ОДП Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Галин Христов Ярославов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Сергей" Себахтин Мехмед Хаджисеид

Дата на раждане: 28.10.1960
Място на раждане: с. Диамандово, обл. Кърджали
Себахтин Мехмед Хаджисеид Дата на раждане 28.10.1960 г. Място на раждане с. Диамандово, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Марчо Гогов Желев на 15.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил го служител подп. Марчо Гогов Желев; о. р. Костадин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино; ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1554 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1554 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-981 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1184 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ардино“ ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. – членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-357
от 18.06.2014 г.
Университет по архитектура, строителство и геодезия

Агент "Сергей" Сава Димитров Кисляков

Дата на раждане: 16.09.1934
Място на раждане: гр. Пловдив
Сава Димитров Кисляков Дата на раждане 16.09.1934 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Георги Панов Иванов на 11.04.1980 г., регистриран на 17.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Панов Иванов; лейт. Стефан Ив. Нейчев; кап. Мирослав Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29701; работно дело IР-15431. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1991 г. до 1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Димитър Борисов Хаустов

Дата на раждане: 12.10.1940
Място на раждане: С. Бутан, обл. Враца
Димитър Борисов Хаустов Дата на раждане 12.10.1940 г. Място на раждане С. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Иван Цветков Каменов на 30.10.1979 г. Ръководил го служител Полк. Иван Цветков Каменов; лейт. Р. Цеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР, отделение 2-ро Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 8 органите по чл. 1 го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-76 (Вр); работно дело IР-48 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП ”СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

резидент " Сергей " Иван Николов Мръвкаров

Дата на раждане: 17.12.1927
Място на раждане: С. Бошуля, обл. Пазарджик
Иван Николов Мръвкаров Дата на раждане 17.12.1927 г. Място на раждане С. Бошуля, обл. Пазарджик Вербувал го служител Вербуван през 1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, 5 управление, 6 отдел Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 231/ 1962 г. за унищожаване на лично и работно дело IР-1011; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 51 Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
Решение N° 2-307
от 12.02.2014 г.
разследващите полицаи

Агент "Сергей" Галин Христов Ярославов

Дата на раждане: 14.10.1968
Място на раждане: гр. Силистра
Галин Христов Ярославов Дата на раждане 14.10.1968 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов на 20.09.1985 г., регистриран на 26.09.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пламен Бориславов Стефанов; кап. Лъчезар Николов Рачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 4, отделение 2; ДС, управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; лично дело IА-982 (Вн); работно дело IР-469 (Вн); работно дело IР-16876; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2289 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши разследващ полицай в ОД-МВР от 15.05.2010 г. до 02.08.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Галин Христов Ярославов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Сергей" Себахтин Мехмед Хаджисеид

Дата на раждане: 28.10.1960
Място на раждане: с. Диамандово, обл. Кърджали
Себахтин Мехмед Хаджисеид Дата на раждане 28.10.1960 г. Място на раждане с. Диамандово, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Марчо Гогов Желев на 15.12.1977 г., регистриран на 22.12.1977 г. Ръководил го служител подп. Марчо Гогов Желев; о. р. Костадин Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино; ДС, управление III-VII-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1554 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1554 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-981 (Кж); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1184 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 26.10.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Сергей" Велислав Маринов Добрев

Дата на раждане: 01.02.1942
Място на раждане: гр. София
Велислав Маринов Добрев Дата на раждане 01.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 20.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; кап. Иван Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-24897; работно дело IР-9862. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ЦМУ от 07.07.1997 г. до 09.02.1998 г. Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Сергей" Румен Иванов Кирчев

Дата на раждане: 05.12.1945
Място на раждане: гр. Дулово
Румен Иванов Кирчев Дата на раждане 05.12.1945 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев на 11.03.1969 г., регистриран на 17.03.1969 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Ангелов Неделчев; о. р. Ив. Дерменджиев; о. р. Димитър Чанев Зенгинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-375 (Вн); протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-375 (Вн) (налично); протокол рег. № С КА-93/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-371 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Варна от 14.01.1995 г. до 20.07.1997 г. Н-к на РМУ - Варна от 21.07.1997 г. Директор на РМД – Варна от 05.08.2000 г. до 21.01.2001 г.
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Сергей" Тошко Йовов Шаханов

Дата на раждане: 03.02.1955
Място на раждане: гр. Русе
Тошко Йовов Шаханов Дата на раждане 03.02.1955 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Николай Николов на 16.05.1985 г., регистриран на 30.05.1985 г. Ръководил го служител лейт. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С-11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3123 (Рс); протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-807 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на митница Русе до 31.08.1992 г.
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Сергей" Любен Георгиев Кехайов

Дата на раждане: 12.07.1964
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Любен Георгиев Кехайов Дата на раждане 12.07.1964 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител майор Неделчо Дамянов Лавтаров на 26.05.1985 г., регистриран на 06.06.1985 г. Ръководил го служител майор Неделчо Дамянов Лавтаров; лейт. Никола Йорд. Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-1814 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Мадан, издигнат от КП "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любен Георгиев Кехайов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Александър Стаменов Ефимов

Дата на раждане: 08.01.1951
Място на раждане: Гр. Златоград
Александър Стаменов Ефимов Дата на раждане 08.01.1951 г. Място на раждане Гр. Златоград Вербувал го служител Георги Ихтяров на 30.11.1977 г. Ръководил го служител Георги Ихтяров; Цветков; Дойчинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС; управление 06, напр. "Т" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2017/ 24.04.1990 г., което уведомява, че с протокол № 1 са унищожени материалите в личното и в работното дело на "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Златоград, издигнат от ДПС
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сергей" Кямил Кямил Садула

Дата на раждане: 14.03.1960
Място на раждане: с. Честименско, обл. Добрич
Кямил Кямил Садула Дата на раждане 14.03.1960 г. Място на раждане с. Честименско, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Иван Димитров Проданов на 28.09.1984 г., регистриран на 18.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Димитров Проданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Тервел по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1135 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-488 (Тх); протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1135 (Тх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Честименско, общ. Тервел, издигнат от МК "КАН ТЕРВЕЛ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сергей" Неделчо Петров Тодоров

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: с. Бориловец, обл. Видин
Неделчо Петров Тодоров Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане с. Бориловец, обл. Видин Вербувал го служител ст.лейт. Владко Василев на 29.04.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител ст.лейт. Владко Василев, майор Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Управление Гранични войски - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на кметство Бориловец, общ. Бойница, издигнат от Партия "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-220/ 31.07.2013 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Сергей" Неджиб Халил Узун

Дата на раждане: 13.06.1949
Място на раждане: с. Средна махала, обл. Бургас
Неджиб Халил Узун Дата на раждане 13.06.1949 г. Място на раждане с. Средна махала, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Руси Нейков Русев на 26.04.1982 г., регистриран на 05.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Руси Нейков Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1181 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Средна махала, общ. Руен, издигнат от МК "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩ.РУЕН" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Неджиб Халил Узун към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Сергей" Антон Митов Драганов

Дата на раждане: 29.06.1951
Място на раждане: с. Раковица, обл. Видин
Антон Митов Драганов Дата на раждане 29.06.1951 г. Място на раждане с. Раковица, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев на 15.06.1977 г., регистриран на 23.06.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владко Симеонов Василев; о. р. Ст. Зарков; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-1 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-315 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Макреш, издигнат от ИК "Антон Митов Драганов" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Антон Митов Драганов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Сергей " Георги Манолов Хаджиков

Дата на раждане: 14.03.1936
Място на раждане: С. Скребатно, обл. Благоевград
Георги Манолов Хаджиков Дата на раждане 14.03.1936 г. Място на раждане С. Скребатно, обл. Благоевград Вербувал го служител Христо Илиев Христов на 06.08.1966 г. Ръководил го служител Христо Илиев Христов; Димитър Атанасов Романов; Ганьо Г. Ганев; Свещарски; Стоян Бакалов; Иван Георгиев Неделев; лейт. Кирил Камбуров; ст. лейт. Пеньо Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел 03, отдел 07, отдел 02, отдел ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Собственоръчно написано агентурно сведение; разходни документи, Решение № 25/ 12.02.2007 г. 18 органите по чл. 1 отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 1932- 2 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външноикономическите връзки Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Сергей" Сава Димитров Кисляков

Дата на раждане: 16.09.1934
Място на раждане: гр. Пловдив
Сава Димитров Кисляков Дата на раждане 16.09.1934 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Георги Панов Иванов на 11.04.1980 г., регистриран на 17.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Панов Иванов; лейт. Стефан Ив. Нейчев; кап. Мирослав Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29701; работно дело IР-15431. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по архитектура от 2003 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Сергей" Толя Ангелова Стоицова

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: гр. София
Толя Ангелова Стоицова Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Недялков на 27.01.1988 г., регистрирана на 01.02.1988 г. Ръководил я служител о. р. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02. 1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. личното и работното дело на аг. "Сергей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по обществени науки от 2006 г. до 2009 г. Обявена с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Сергей " Илко Славчев Златев

Дата на раждане: 27.05.1948
Място на раждане: С. Пет могили, обл. Шумен
Илко Славчев Златев Дата на раждане 27.05.1948 г. Място на раждане С. Пет могили, обл. Шумен Вербувал го служител Иван Петров Иванов на 21.08.1973 г. Ръководил го служител Иван Петров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № КА-150/ 19.06.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Аврен, издигнат от Коалиция за свободните граждани на Нова България
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Селяйдин Мехмедов Ибрамов

Дата на раждане: 14.06.1961
Място на раждане: Гр. Белене
Селяйдин Мехмедов Ибрамов Дата на раждане 14.06.1961 г. Място на раждане Гр. Белене Вербувал го служител Майор Петър Н. Иванов на 30.05.1980 г. Ръководил го служител Майор Петър Н. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 11, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1566 (Пл) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Белене, издигнат от ДПС
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Юри Митков Ангелов

Дата на раждане: 13.05.1960
Място на раждане: С. Тихомир, обл. Кърджали
Юри Митков Ангелов Дата на раждане 13.05.1960 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 Място на раждане С. Тихомир, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Г. Иванов на 02.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Г. Иванов; кап. Т. Кривчев; ст. лейт. Д. Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ГВ, РО, 5ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; лично дело ІА-36340; работно дело ІР-17636; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Ясен Илиянов Устренски

Дата на раждане: 26.04.1950
Място на раждане: С. Устрен, обл. Хасково
Ясен Илиянов Устренски Дата на раждане 26.04.1950 г. Място на раждане С. Устрен, обл. Хасково Вербувал го служител Стефан Иванов Казаков на 07.12.1988 г. Ръководил го служител Стефан Иванов Казаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 06-04-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 сътрудник Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 772/ 12.08.1990 г. за унищожаване на лично и работно дело на "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от БСП Забележка: Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов ................................ Секретар: Румен Йорданов Борисов ................................ Членове: 1. Апостол Иванов Димитров ................................ 2. Валери Георгиев Кацунов ................................ 3. Георги Матеев Георгиев ................................ 4. Татяна Колева Кирякова ................................ 5. Тодор Илиев Трифонов …………………… Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Сергей" Велислав Маринов Добрев

Дата на раждане: 01.02.1942
Място на раждане: Гр. София
Велислав Маринов Добрев Дата на раждане 01.02.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 20.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; кап. Иван Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-24897; работно дело IР-9862. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Адм. обслужване" в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Сергей" Игнат Димитров Иванов

Дата на раждане: 02.01.1940
Място на раждане: гр. Хасково
Игнат Димитров Иванов Дата на раждане 02.01.1940 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Никола Маринов Каменов на 15.12.1966 г., регистриран на 24.01.1967 г. Ръководил го служител о. р. Никола Маринов Каменов; о. р. Михаил Панталеев; о. р. Господин Маджаров; о. р. Бузовски; о. р. З. Петков; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I; управление VI-I-I; управление VI-IХ-I; управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 148/ 22.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Сергей"; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки аг. "Сергей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНР
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Сергей" Сашо Русев Илиев

Дата на раждане: 31.05.1949
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Сашо Русев Илиев Дата на раждане 31.05.1949 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител о. р. Валентин Тодоров на 21.09.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Валентин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 15/ 08.01.1991 г. с протокол № 1/ 1991 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на агент "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА (Земеделски съюз "Александър Стамболийски", Политическо движение "ЕВРОРОМА", ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ) Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Сергей" Фидош Фидошев Камбуров

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Фидош Фидошев Камбуров Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител кап. Илия Лукманов на 24.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г. Ръководил го служител кап. Илия Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2057; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1678; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Сергей" Толя Ангелова Стоицова

Дата на раждане: 17.06.1955
Място на раждане: гр. София
Толя Ангелова Стоицова Дата на раждане 17.06.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Недялков на 27.01.1988 г., регистрирана на 01.02.1988 г. Ръководил я служител о. р. Недялков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02. 1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. личното и работното дело на аг. "Сергей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Институт по психология
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Агент "Сергей" Неделчо Петров Тодоров

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: с. Бориловец, обл. Видин
Неделчо Петров Тодоров Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане с. Бориловец, обл. Видин Вербувал го служител ст.лейт. Владко Василев на 29.04.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител ст.лейт. Владко Василев, майор Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Управление Гранични войски - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бориловец от 01.11.1995 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Агент "Сергей" Недялко Недялков Петров

Дата на раждане: 17.05.1942
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Недялко Недялков Петров Дата на раждане 17.05.1942 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител ст. лейт. Евтим Станков Йорданов на 23.06.1976 г., регистриран на 30.06.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Евтим Станков Йорданов; о. р. Георги Крумов Марков; о. р. Атанас Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34638; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Недялко Недялков Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Сергей" Евгений Недялков Сивов

Дата на раждане: 25.05.1948
Място на раждане: гр. Сливен
Евгений Недялков Сивов Дата на раждане 25.05.1948 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Дим. Панталеев на 16.11.1976 г., регистриран на 23.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Дим. Панталеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-979 (Сл); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-585 (Сл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Драматичен театър – Сливен от 01.03.2000 г. до 02.12.2002 г.
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Сергей" Юри Митков Ангелов

Дата на раждане: 13.05.1960
Място на раждане: с. Тихомир, обл. Кърджали
Юри Митков Ангелов Дата на раждане 13.05.1960 г. Място на раждане с. Тихомир, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Г. Иванов на 02.09.1982 г., регистриран на 16.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Г. Иванов; кап. Т. Кривчев; ст. лейт. Д. Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, РО, 5ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36340; работно дело ІР-17636; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Кирково, издигнат от ПП "БСП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Сергей" Борис Савов Начев

Дата на раждане: 10.05.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Борис Савов Начев Дата на раждане 10.05.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Христо Йорданов Христов на 20.07.1981 г., регистриран на 27.07.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2526 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борис Савов Начев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-660
от 07.06.2016 г.
община Самуил

Агент "Сергей" Мехмед Алиев Мустафов

Дата на раждане: 02.06.1948
Място на раждане: гр. Разград
Мехмед Алиев Мустафов Дата на раждане 02.06.1948 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Хикмет х. Османов на 30.03.1976 г., регистриран на 05.04.1976 г. Ръководил го служител кап. Хикмет х. Османов; о. р. Христо Максимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-695 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Хума от м. октомври 1990 г. до м. ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Сергей" Велислав Маринов Добрев

Дата на раждане: 01.02.1942
Място на раждане: гр. София
Велислав Маринов Добрев Дата на раждане 01.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 20.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; кап. Иван Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-24897; работно дело IР-9862. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии - радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. - Агенция "Митници" Обявява установената с решение № 271/ 05.10.2011 г. - администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Сергей" Неделчо Петров Тодоров

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: с. Бориловец, обл. Видин
Неделчо Петров Тодоров Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане с. Бориловец, обл. Видин Вербувал го служител ст.лейт. Владко Василев на 29.04.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител ст.лейт. Владко Василев, майор Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Управление Гранични войски - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в община Бойница, издигнат от Партия "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-220/ 31.07.2013 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Сергей" Юри Митков Ангелов

Дата на раждане: 13.05.1960
Място на раждане: с. Тихомир, обл. Кърджали
Юри Митков Ангелов Дата на раждане 13.05.1960 г. Място на раждане с. Тихомир, обл. Кърджали Вербувал го служител Ст. лейт. Г. Иванов на 02.09.1982 г., регистриран на 16.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Г. Иванов; кап. Т. Кривчев; ст. лейт. Д. Личев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ГВ, РО, 5ГРО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36340; работно дело ІР-17636; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Тихомир, общ. Кирково, издигнат от ПП "БСП" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Сергей " Неделчо Петров Тодоров

Дата на раждане: 02.11.1952
Място на раждане: С. Бориловец, Видинско
Неделчо Петров Тодоров Дата на раждане 02.11.1952 г. Място на раждане С. Бориловец, Видинско Вербувал го служител ст.лейт. Владко Василев на 29.04.1981 г., регистриран на 19.05.1981 г. Ръководил го служител ст.лейт. Владко Василев, майор Ст. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Гранични войски - РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е документи от ръководилите го Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 установена принадлежността към органите по чл. 1 щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А 1142 /Вд/ - МФ; работно дело І Р – 424 /Вд/ унищожено с протокол №13/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Бориловец, общ. Бойница, обл. Видин, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Сергей " Христо Атанасов Христов

Дата на раждане: 01.02.1944
Място на раждане: с. Чавдарци, обл. Ловеч
Христо Атанасов Христов Дата на раждане 01.02.1944 г. Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч Вербувал го служител ст. л-т Лальо Начевски на 11.10.1978 г. Ръководил го служител ст. л-т Лальо Начевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ловеч - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; документи от ръководилия го щатен служител; арх. дело ІА – 953 (Лч) – МФ; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Чавдарци, общ. Ловеч, издигнат от ПД Социалдемократи
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Сътрудник "Сергей" Иван Кирилов Симеонов

Дата на раждане: 05.07.1949
Място на раждане: гр. Перущица
Иван Кирилов Симеонов Дата на раждане 05.07.1949 г. Място на раждане гр. Перущица Вербувал го служител о. р. Благомир Бонев на 15.01.1970 г., регистриран на 30.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Благомир Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.01.1993 г. За Иван Кирилов Симеонов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Йото Павлов Василев

Дата на раждане: 26.05.1948
Място на раждане: С. Румянцево, обл. Ловеч
Йото Павлов Василев Дата на раждане 26.05.1948 г. Място на раждане С. Румянцево, обл. Ловеч Вербувал го служител Ат. Милев на 15.12.1986 г. Ръководил го служител Ат. Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на агент "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Тетевен, издигнат от СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Решение № 22/ 29.01.2008 г. 8
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Мирон Асенов Миронов

Дата на раждане: 21.05.1940
Място на раждане: С. Лесидрен, обл. Ловеч
Мирон Асенов Миронов Дата на раждане 21.05.1940 г. Място на раждане С. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал го служител Ст. лейт. Веселин Недялков Гечевски на 09.06.1980 г., регистриран на 16.06.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Веселин Недялков Гечевски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-916 (Лч); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ловеч, издигнат от коалиция „ВСИЧКИ ЗА ЛОВЕЧ”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Монтян Симов Козовски

Дата на раждане: 27.07.1940
Място на раждане: С. Гложене, обл. Враца
Монтян Симов Козовски Дата на раждане 27.07.1940 г. Място на раждане С. Гложене, обл. Враца Вербувал го служител Ст. лейт. Владимир Александров Ненчев на 07.01.1980 г., регистриран Решение № 22/ 29.01.2008 г. 55 на 15.01.1980 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Владимир Александров Ненчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, РУIКозлодуй Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-58 (Вр) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ”КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Сашо Русев Илиев

Дата на раждане: 31.05.1949
Място на раждане: Гр. Бяла Слатина
Сашо Русев Илиев Дата на раждане 31.05.1949 г. Място на раждане Гр. Бяла Слатина Вербувал го служител Валентин Тодоров на 21.09.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител Валентин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 15/ 08.01.1991 г. с протокол № 1/ 1991 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело на агент "Сергей"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от Политическа партия „РОМА”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Сергей " Фидош Фидошев Камбуров

Дата на раждане: 05.10.1955
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Фидош Фидошев Камбуров Дата на раждане 05.10.1955 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител Илия Лукманов на 24.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 162 Ръководил го служител Илия Лукманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2057; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1678; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Предизборна коалиция “За Гоце Делчев”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сергей" Неджиб Халил Узун

Дата на раждане: 13.06.1949
Място на раждане: с. Средна махала, обл. Бургас
Неджиб Халил Узун Дата на раждане 13.06.1949 г. Място на раждане с. Средна махала, обл. Бургас Вербувал го служител кап. Руси Нейков Русев на 26.04.1982 г., регистриран на 05.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Руси Нейков Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1181 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Руен, издигнат от МК "НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩ.РУЕН" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Неджиб Халил Узун към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Сергей" Алексей Живков Стефанов

Дата на раждане: 29.10.1968
Място на раждане: гр. Видин
Алексей Живков Стефанов Дата на раждане 29.10.1968 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител лейт. Володя Игнатов Игнатов на 17.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител лейт. Володя Игнатов Игнатов; ст. лейт. Е. Димитров; о. р. Любчо Велков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС-VI; ДС, управление III-Х-III, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-13 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-870 (Вд). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сергей" Николай Ивайлов Иванчев

Дата на раждане: 17.11.1957
Място на раждане: гр. София
Николай Ивайлов Иванчев Дата на раждане 17.11.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Красимир Йорданов Пенев на 27.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител кап. Красимир Йорданов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31302; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" в 23-и МИР-София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Сергей" Велислав Маринов Добрев

Дата на раждане: 01.02.1942
Място на раждане: гр. София
Велислав Маринов Добрев Дата на раждане 01.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 20.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; кап. Иван Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сергей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-24897; работно дело IР-9862. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на район Лозенец от 2008 г. до 2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии - радиа и телевизии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. - Агенция "Митници" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-87/ 10.10.2012 г. - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More