Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Серго намери 6 резултата / The search @pseudo Серго found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Агент "Серго" Салим Али Алимолла

Дата на раждане: 04.05.1957
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Салим Али Алимолла Дата на раждане 04.05.1957 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стойко Н. Стойков на 17.06.1985 г., регистриран на 23.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Н. Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 08.06.1990 г. делата на аг. "Серго". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Узуново до 16.12.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-258
от 13.11.2013 г.
ТБ Славяни АД

Секретен сътрудник "Серго" Петко Недков Колев

Дата на раждане: 13.06.1956
Място на раждане: гр. София
Петко Недков Колев Дата на раждане 13.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Серго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 09.05.1995 г. до 08.08.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-371
от 08.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Балканска универсална банка

Секретен сътрудник "Серго" Петко Недков Колев

Дата на раждане: 13.06.1956
Място на раждане: гр. София
Петко Недков Колев Дата на раждане 13.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Серго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Серго" Салим Али Алимолла

Дата на раждане: 04.05.1957
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Салим Али Алимолла Дата на раждане 04.05.1957 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стойко Н. Стойков на 17.06.1985 г., регистриран на 23.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стойко Н. Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 08.06.1990 г. делата на аг. "Серго". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Асеновград, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Секретен сътрудник "Серго" Петко Недков Колев

Дата на раждане: 13.06.1956
Място на раждане: гр. София
Петко Недков Колев Дата на раждане 13.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Серго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "ТБ Славяни" АД – от 09.05.1995 г. до 08.08.1996 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Серго" Петко Недков Колев

Дата на раждане: 13.06.1956
Място на раждане: гр. София
Петко Недков Колев Дата на раждане 13.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Серго Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - ТБ "СЛАВЯНИ" АД, гр. София

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More