Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Серпилин намери 1 резултата / The search @pseudo Серпилин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Серпилин" Стефан Борисов Банов

Дата на раждане: 07.03.1939
Място на раждане: гр. Трявна
Стефан Борисов Банов Дата на раждане 07.03.1939 г. Място на раждане гр. Трявна Вербувал го служител ст. лейт. Бойко Крумов Пеков на 20.03.1983 г., регистриран на 22.03.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Бойко Крумов Пеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ХI РУ по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Серпилин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32456; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1999 г. до 2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More