Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сибин намери 1 резултата / The search @pseudo Сибин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Сибин" Пеньо Семов Пенев

Дата на раждане: 22.09.1953
Място на раждане: с. Сушица, обл. Велико Търново
Пеньо Семов Пенев Дата на раждане 22.09.1953 г. Място на раждане с. Сушица, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Никола Димитров на 28.04.1983 г., регистриран на 01.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Никола Димитров; о. р. Г. Георгиев; о. р. Иван Телбис Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сибин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1784/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Сибин". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра от 22.12.2006 г. Зам. декан от м. май 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More