Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Сидеров намери 2 резултата / The search @pseudo Сидеров found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент; секретен сътрудник "Сидеров" Ефтим Алексиев Сансиев

Дата на раждане: 05.02.1957
Място на раждане: гр. Бургас
Ефтим Алексиев Сансиев Дата на раждане 05.02.1957 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Валентин Стефанов на 14.08.1985 г., регистриран на 28.08.1985 г.; регистриран в ПГУ на 17.01.1989 г. Ръководил го служител кап. Валентин Стефанов; ст. лейт. Валентин Венков Вълков; о. р. Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Сидеров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36852; лично и работно дело Ф1, а.е. 6876. Снемане от действащия оперативен отчет Представител на юридическо лице - член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник „МАШИНОЕКСПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ефтим Алексиев Сансиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Осведомител "Сидеров" Костадин Георгиев Вълчев

Дата на раждане: 26.04.1942
Място на раждане: с. Кости, обл. Бургас
Костадин Георгиев Вълчев Дата на раждане 26.04.1942 г. Място на раждане с. Кости, обл. Бургас Вербувал го служител Иван Драгоев на 20.09.1974 г., регистриран на 25.09.1974 г. Ръководил го служител Иван Драгоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Сидеров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 13/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2304; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-748; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор на Държавна дивечовъдна станция - Граматиково

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More