Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Силвия намери 3 резултата / The search @pseudo Силвия found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Силвия" Гергана Петрова Гамалова-Фавр

Дата на раждане: 17.08.1960
Място на раждане: гр. Самоков
Гергана Петрова Гамалова-Фавр Дата на раждане 17.08.1960 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител о. р. Владимир Стойнев на 12.11.1984 г., регистрирана на 27.11.1984 г. Ръководил я служител о. р. Владимир Стойнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Самоков-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Силвия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30064 и работно дело IР-15810. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Стопански" от 01.12.1997 г. Директор на дирекция "Стопанска" до 01.06.2002 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Силвия" Албена Тотева Стоянова

Дата на раждане: 14.03.1962
Място на раждане: гр. Поморие
Албена Тотева Стоянова Дата на раждане 14.03.1962 г. Място на раждане гр. Поморие Вербувал я служител майор Стефан Димитров Бояджиев на 20.05.1988 г., регистрирана на 27.05.1988 г. Ръководил я служител майор Стефан Димитров Бояджиев; о. р. Д. Плачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Силвия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1236 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Прокурист на „Диализа Етропал Бета“ ЕООД – гр. Несебър Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Албена Тотева Стоянова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Силвия" Надка Цонева Гиргинчева

Дата на раждане: 01.11.1955
Място на раждане: с. Йонково, обл. Разград
Надка Цонева Гиргинчева Дата на раждане 01.11.1955 г. Място на раждане с. Йонково, обл. Разград Вербувал я служител кап. Пенко Симеонов Барков на 15.06.1984 г., регистрирана на 20.06.1984 г. Ръководил я служител кап. Пенко Симеонов Барков; о. р. Гечо Гечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Силвия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-3579 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-3579 (Рс) (налично); писмо вх. № 1911/ 16.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1131 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Русе, издигната от Русенска коалиция "Приста" - РДП, БСДП, ПП Обединени земеделци, Партия на българските жени

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More