Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симеонов намери 27 резултата / The search @pseudo Симеонов found 27 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 328
от 14.03.2012
Университет по библиотекознание и информационни технологии

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Симеонов" Златко Борисов Димитров

Дата на раждане: 25.03.1958
Място на раждане: гр. София
Златко Борисов Димитров Дата на раждане 25.03.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Добри Иванов Младенов на 31.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител полк. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36917. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.11.2003 г. до 05.10.2004 г. и от 05.01.2009 г. до 11.09.2010 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Борисов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Симеонов" Калин Траянов Митрев

Дата на раждане: 22.02.1952
Място на раждане: гр. Перник
Калин Траянов Митрев Дата на раждане 22.02.1952 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител лейт. Чавдар Николаев Минчев на 17.07.1980 г., регистриран на 26.08.1980 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Николаев Минчев; о. р. М. Атанасов; лейт. Димитър Георгиев Димитров; о. р. А. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф 1, а.е.4829. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 30.05.1991 г.
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Симеонов" Симеон Николов Димитров

Дата на раждане: 15.10.1945
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Симеонов" Васил Живков Грънчаров

Дата на раждане: 05.12.1949
Място на раждане: гр. Хасково
Васил Живков Грънчаров Дата на раждане 05.12.1949 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Пилев на 30.11.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пилев; о. р. Иван Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; списък рег. № КА-26/ 04.06.1992 г. на резиденти, агенти и явочни квартири, чиито дела са унищожени през 1990 г. – аг. "Симеонов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Новинар юг" ООД Община Павликени - вестник "Павликенски глас" – гр. Павликени Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Община Смолян - вестник "Родопски вести" – гр. Смолян Проверени са 2 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Петро-макс" ООД- вестник "Съперник" – гр. Перник Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Пи Ар Ви - рефреш вижън" ООД – вестник "BG север" – гр. Плевен Проверени са 8 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Прес група Родопи" ООД - вестник "Родопи вест" – гр. Смолян Проверени са 7 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Престиж" ЕООД - вестник "Изберете Добрич" – гр. Добрич Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Росица" ЕООД – вестник "Росица" – гр. Севлиево Проверени са 5 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Сдружение за социално-икономическо развитие" – вестник "Дряново Нюз" – гр. Дряново Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Сдружение на писателите гр. Добрич – списание "Антимовски хан" – гр. Добрич Проверени са 8 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Седмица" ЕООД – вестник "Седмица" – гр. Велики Преслав Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Скални материали" АД – вестник "Форум север" – гр. Русе Проверени са 29 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Скат ТВ" ООД - вестник "Десант" – гр. Бургас Проверени са 8 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Симеонов" Васил Живков Грънчаров

Дата на раждане: 05.12.1949
Място на раждане: гр. Хасково
Васил Живков Грънчаров Дата на раждане 05.12.1949 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Иван Пилев на 30.11.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Пилев; о. р. Иван Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 1 бр.; списък рег. № КА-26/ 04.06.1992 г. на резиденти, агенти и явочни квартири, чиито дела са унищожени през 1990 г. – аг. "Симеонов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Тракия прес – ХХІ век" ООД
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Георгиев Денчев Дата на раждане 11.02.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г. Ръководил го служител майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-34225 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел; главен секретар от 31.01.1992 г. до 05.09.1994 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-683
от 22.07.2016 г.
община Алфатар

Агент "Симеонов" Ерол Бахри Мешели

Дата на раждане: 04.02.1964
Място на раждане: с. Межден, обл. Силистра
Ерол Бахри Мешели Дата на раждане 04.02.1964 г. Място на раждане с. Межден, обл. Силистра Вербувал го служител ст. лейт. Динко Колев Костадинов на 22.09.1989 г., регистриран на 10.10.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Динко Колев Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37439; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чуковец от 13.11.1995 г. до 10.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ерол Бахри Мешели към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-936
от 03.05.2017 г.
Българска фондова борса АД

Секретен сътрудник "Симеонов" Калин Траянов Митрев

Дата на раждане: 22.02.1952
Място на раждане: гр. Перник
Калин Траянов Митрев Дата на раждане 22.02.1952 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител лейт. Чавдар Николаев Минчев на 17.07.1980 г., регистриран на 26.08.1980 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Николаев Минчев; о. р. М. Атанасов; лейт. Димитър Георгиев Димитров; о. р. А. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф 1, а.е. 4829. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 05.07.1995 г., от 19.01.1996 г. и от 04.01.2002 г. до 01.04.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-184/ 29.05.2013 г. – "Интернешънъл Асет Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Симеонов " Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: Гр. Елхово
Стоян Георгиев Денчев Дата на раждане 11.02.1953 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г. Ръководил го служител Майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-34225 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Георгиев Денчев Дата на раждане 11.02.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г. Ръководил го служител майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-34225 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет Кредитна банка от 10.07.1998 г. до 19.01.1999г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 328/ 14.03.2012 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Симеонов" Реджеб Салим Нури

Дата на раждане: 29.09.1971
Място на раждане: с. Черноочене, обл. Кърджали
Реджеб Салим Нури Дата на раждане 29.09.1971 г. Място на раждане с. Черноочене, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Никола Попов на 17.01.1991 г., регистриран на 21.01.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-413; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Черноочене, издигнат от ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-329/ 19.03.2014 г. – община Черноочене Обявява установената и обявена с решение № 2-417/ 22.10.2014 г. – община Момчилград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Георгиев Денчев Дата на раждане 11.02.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г. Ръководил го служител майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-34225 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на "Информационно обслужване"АД от 24.07.2009 г. до 06.10.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 328/ 14.03.2012 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-224/ 07.08.2013 г. – община Димово - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Симеонов" Бисер Алдинов Чинов

Дата на раждане: 18.11.1955
Място на раждане: гр. Долна Оряховица
Бисер Алдинов Чинов Дата на раждане 18.11.1955 г. Място на раждане гр. Долна Оряховица Вербувал го служител полк. Бончо Минев Бонев на 16.09.1977 г., регистриран на 22.09.1977 г. Ръководил го служител полк. Бончо Минев Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; документи на ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело І А-3098 /В.Т./; протокол за унищожаване на работно дело рег.№ 28 от 21.03.90 г. І-Р – 748 /В.Т./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на кметство Калайджии, общ. Златарица, издигнат от МК "Бъдеще за Златарица" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-208/ 17.07.2013 г. – община Златарица Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Симеонов " Стефан Добрев Шишманов

Дата на раждане: 22.09.1952
Място на раждане: Гр. Сливен
Стефан Добрев Шишманов Дата на раждане 22.09.1952 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал го служител Ст. лейт. Здравко Павлов Лазаров на 19.03.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Здравко Павлов Лазаров; майор Ив. Станчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 08, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-32043; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хисаря, издигнат от Коалиция за развитие на община Хисаря
Решение N° 2-91
от 23.10.2012 г.
Военна академия Георги Стойков Раковски

Агент "Симеонов" Димитър Стефанов Ташков

Дата на раждане: 15.07.1965
Място на раждане: с. Широка лъка, обл. Смолян
Димитър Стефанов Ташков Дата на раждане 15.07.1965 г. Място на раждане с. Широка лъка, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Румен Христов Генов на 28.09.1989 г., регистриран на 02.11.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Христов Генов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1642; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан на факултет "Командно-щабен" от 19.10.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Стефанов Ташков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-208
от 17.07.2013 г.
община Златарица

Агент "Симеонов" Бисер Алдинов Чинов

Дата на раждане: 18.11.1955
Място на раждане: гр. Долна Оряховица
Бисер Алдинов Чинов Дата на раждане 18.11.1955 г. Място на раждане гр. Долна Оряховица Вербувал го служител полк. Бончо Минев Бонев на 16.09.1977 г., регистриран на 22.09.1977 г. Ръководил го служител полк. Бончо Минев Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; документи на ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело І А-3098 /В.Т./; протокол за унищожаване на работно дело рег.№ 28 от 21.03.90 г. І-Р – 748 /В.Т./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Калайджии от 08.10.1990 г. до 09.09.1991 г.; Кмет на кметство Калайджии от м. ноември 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Георгиев Денчев Дата на раждане 11.02.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г. Ръководил го служител майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-34225 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на Транспортна банка до 09.06.1992 г. Член на Съвета на директорите от 24.06.1993 г. до 09.03.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 328/ 14.03.2012 г. – Университет по библиотекознание и информационни технологии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Симеонов" Реджеб Салим Нури

Дата на раждане: 29.09.1971
Място на раждане: с. Черноочене, обл. Кърджали
Реджеб Салим Нури Дата на раждане 29.09.1971 г. Място на раждане с. Черноочене, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Никола Попов на 17.01.1991 г., регистриран на 21.01.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-413; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Черноочене, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Симеонов" Реджеб Салим Нури

Дата на раждане: 29.09.1971
Място на раждане: с. Черноочене, обл. Кърджали
Реджеб Салим Нури Дата на раждане 29.09.1971 г. Място на раждане с. Черноочене, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Никола Попов на 17.01.1991 г., регистриран на 21.01.1991 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-413; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-330
от 19.03.2014 г.
Югозападен университет Неофит Рилски

Агент "Симеонов" Даринка Минчева Караджова

Дата на раждане: 07.06.1947
Място на раждане: с. Джулюница, обл. Велико Търново
Даринка Минчева Караджова Дата на раждане 07.06.1947 г. Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново Вербувал я служител о. р. Митко Стоилов на 25.03.1986 г., регистрирана на 30.04.1986 г.; възстановена от о. р. Волен Кузов на 29.04.1987 г. Ръководил я служител о. р. Митко Стоилов; о. р. Волен Кузов; о. р. Х. Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР - VРУ-ДС; ДС, управление VI-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-31153. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 15.09.2000 г. до 31.10.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Симеонов" Стоян Георгиев Денчев

Дата на раждане: 11.02.1953
Място на раждане: гр. Елхово
Стоян Георгиев Денчев Дата на раждане 11.02.1953 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител майор Гаврил Стефанов Благоев на 08.07.1988 г. Ръководил го служител майор Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІ-ДС, отдел І, отделение І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-34225 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Хелзинки от 05.10.1994 г. до 22.02.1995 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Симеонов " Бисер Алдинов Чинов

Дата на раждане: 18.11.1955
Място на раждане: с. Калайджи, В.Търново
Бисер Алдинов Чинов Дата на раждане 18.11.1955 г. Място на раждане с. Калайджи, В.Търново Вербувал го служител полк. Бончо Минев Бонев на 16.09.1977 г., регистриран на 22.09.1977 г. Ръководил го служител полк. Бончо Минев Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – В.Търново, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /обещание/; документи на ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело І А-3098 /В.Т./; протокол за унищожаване на работно дело рег.№ 28 от 21.03.90 г. І-Р – 748 /В.Т./; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на с. Калайджии, общ. Златарица, обл. Велико Търново, издигнат от ДПС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Симеонов " Румен Илиев Димов

Дата на раждане: 25.08.1964
Място на раждане: Гр. Добрич
Румен Илиев Димов Дата на раждане 25.08.1964 г. Място на раждане Гр. Добрич Вербувал го служител Ст. лейт. Ганчо Ганчев Стойков на 21.08.1983 г., регистриран на 30.08.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Ганчо Ганчев Стойков Структури, в които е осъществявано ДС, управление 03, отдел 02, Решение № 22/ 29.01.2008 г. 121 сътрудничеството отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3409 МФ; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1919; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ОТЕЧЕСТВО”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Симеонов" Никола Иванов Колев

Дата на раждане: 21.02.1953
Място на раждане: гр. Трявна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Симеонов" Никола Иванов Колев

Дата на раждане: 21.02.1953
Място на раждане: гр. Трявна
Никола Иванов Колев Дата на раждане 21.02.1953 г. Място на раждане гр. Трявна Вербувал го служител о. р. Георги Евт. Кръстев на 18.01.1972 г., регистриран на 16.02.1972 г. Ръководил го служител о. р. Георги Евт. Кръстев; о. р. Васил Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" в 7-и МИР-Габрово За Никола Иванов Колев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симеонов" Златко Борисов Барс-Димитров

Дата на раждане: 25.03.1958
Място на раждане: гр. София
Златко Борисов Барс-Димитров / Дата на раждане 25.03.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Добри Иванов Младенов на 31.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител полк. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симеонов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36917. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Регионално бюро на ООН в Централноафриканската република от 02.2015 г., изпратен от МВР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Златко Борисов Барс-Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More