Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симеон; Кадмий намери 2 резултата / The search @pseudo Симеон; Кадмий found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Осведомител; секретен сътрудник "Симеон; Кадмий" Петър Стоянов Кендеров

Дата на раждане: 05.04.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Стоянов Кендеров Дата на раждане 05.04.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Асен Левчев на 29.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; регистриран в ПГУ на 25.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Асен Левчев; ст. лейт. Чавдар Димитров Милчев; о. р. Евгени Вл. Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Симеон; Кадмий Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6575; Ф1, а.е. 4016; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1164 и работно дело IР-6575 (налично); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-329/ 22.02.2010 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Президиума от 2003 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Осведомител; секретен сътрудник "Симеон; Кадмий" Петър Стоянов Кендеров

Дата на раждане: 05.04.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Стоянов Кендеров Дата на раждане 05.04.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Асен Левчев на 29.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г.; регистриран в ПГУ на 25.05.1977 г. Ръководил го служител о. р. Асен Левчев; ст. лейт. Чавдар Димитров Милчев; о. р. Евгени Вл. Грънчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Симеон; Кадмий Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6575; Ф1, а.е. 4016; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-1164 и работно дело IР-6575 (налично); доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-329/ 22.02.2010 г.. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по математика и информатика до 01.04.1993 г. Обявява установената с решение № 2-319/ 24.02.2014 г. – чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More