Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симо намери 10 резултата / The search @pseudo Симо found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Симо" Александър Цончев Александров

Дата на раждане: 10.05.1948
Място на раждане: гр. София
Александър Цончев Александров Дата на раждане 10.05.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.05.2001 г. до 30.11.2007 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.12.2007 г. до 31.05.2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Симо" Милен Борисов Белчев

Дата на раждане: 18.07.1949
Място на раждане: гр. Разград
Милен Борисов Белчев Дата на раждане 18.07.1949 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 15.04.1990 г. и от 01.12.1995 г. до 31.07.1997 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.12.2013 г. до 28.02.2014 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Валери Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Валери Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе За Владимир Великов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Симо" Александър Цончев Александров

Дата на раждане: 10.05.1948
Място на раждане: Гр. София
Александър Цончев Александров Дата на раждане 10.05.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.10.1981 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предавания на немски език и отговорен редактор в БНР Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Симо" Милен Борисов Белчев

Дата на раждане: 18.07.1949
Място на раждане: Гр. Разград
Милен Борисов Белчев Дата на раждане 18.07.1949 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Продуцент, главен редактор в "Предавания на балкански езици и на руски език" в БНР Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Сашо, Симо" Владимир Великов Иванов

Дата на раждане: 10.03.1960
Място на раждане: гр. Русе
Владимир Великов Иванов Дата на раждане 10.03.1960 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Валери Николаев Белчев на 27.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Николаев Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо, Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег.бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3872 (Рс); работно дело IР-1127 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ЛИДЕР" в 19-и ИР-Русе Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Великов Иванов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Агент "Симо" Живко Йорданов Иванов

Дата на раждане: 18.08.1953
Място на раждане: с. Церетелево, обл. Пловдив
Живко Йорданов Иванов Дата на раждане 18.08.1953 г. Място на раждане с. Церетелево, обл. Пловдив Вербувал го служител майор Георги Петков Колев на 30.07.1976 г., регистриран на 13.08.1976 г. Ръководил го служител майор Георги Петков Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-4183 (Пд) МФ; писмо вх. № И-2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР-997 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор от 01.02.2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Симо" Георги Стойнев Чалъков

Дата на раждане: 30.01.1962
Място на раждане: гр. София
Георги Стойнев Чалъков Дата на раждане 30.01.1962 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цанко Сл. Станков на 29.11.1984 г., регистриран на 13.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Цанко Сл. Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28469 и работно дело IР-14031. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" в 22-и МИР-Смолян Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Симо" Александър Цончев Александров

Дата на раждане: 10.05.1948
Място на раждане: Гр. София
Александър Цончев Александров Дата на раждане 10.05.1948 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 09.10.1981 г., регистриран на 16.101981 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Стр. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ­VI-IХ-I, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Симо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 23.05.1977 г. до 15.02.1986 г. Зам. главен редактор от 15.02.1986 г. до 17.01.1994 г. Ръководител екип от 17.01.1994 г. до 01.10.1994 г. Отговорен редактор от 01.10.1994 г. до 01.04.2001 г.
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Симо" Милен Борисов Белчев

Дата на раждане: 18.07.1949
Място на раждане: Гр. Разград
Милен Борисов Белчев Дата на раждане 18.07.1949 г. Място на раждане Гр. Разград Вербувал го служител Лейт. Николай Иванов Гатев на 16.06.1977 г., регистриран на 22.06.1977 г. Ръководил го служител Лейт. Николай Иванов Гатев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37164; работно дело IР-17966-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 20.11.1992 г. до 17.12.1995 г. Ръководител направление от 05.08.1997 г. до 31.03.2001 г. Главен редактор от 01.04.2001 г. до 09.12.2007 г. Продуцент от 10.12.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Милен Борисов Белчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More