Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Симона намери 2 резултата / The search @pseudo Симона found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Симона" Станка Василева Спасова

Дата на раждане: 11.09.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Станка Василева Спасова Дата на раждане 11.09.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал я служител о. р. Валентин Васев на 08.09.1979 г., регистрирана на 17.09.1979 г. Ръководил я служител о. р. Валентин Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1056 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-826 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Областна дирекция "Земеделие" – Кюстендил от 16.11.2009 г. Обявена с решение № 188/ 23.02.2011 г. - Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Решение N° 188
от 23.02.2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Агент "Симона" Станка Василева Спасова

Дата на раждане: 11.09.1952
Място на раждане: гр. Кюстендил
Станка Василева Спасова Дата на раждане 11.09.1952 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал я служител о. р. Валентин Васев на 08.09.1979 г., регистрирана на 17.09.1979 г. Ръководил я служител о. р. Валентин Васев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Симона Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1056 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-826 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ОСС - Багренци, Държавна сортова комисия от 17.12.1990 г. до 01.01.2000 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More