Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Синтов намери 1 резултата / The search @pseudo Синтов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Секретен сътрудник "Синтов" Николай Ламбов Николов

Дата на раждане: 20.08.1959
Място на раждане: гр. Бургас
Николай Ламбов Николов Дата на раждане 20.08.1959 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Жечо Каличин на 12.01.1989 г., регистриран в ПГУ на 26.01.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Жечо Каличин; о. р. Георги Загорчев; о. р. Пламен Пандев; ст. лейт. Ас. Бабански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Синтов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6687 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "ЮИРП - ГД ПРР" от 11.11.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Ламбов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More