Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Синчец намери 4 резултата / The search @pseudo Синчец found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Съдържател на явочна квартира "Синчец" Чичилия Михайлова Ангелова

Дата на раждане: 15.03.1939
Място на раждане: Румъния
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Съдържател на явочна квартира "Синчец" Кирил Георгиев Сотиров

Дата на раждане: 23.03.1934
Място на раждане: с. Студен извор, обл. Перник
Кирил Георгиев Сотиров Дата на раждане 23.03.1934 г. Място на раждане с. Студен извор, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Александър Томов на 07.12.1982 г., регистриран на 14.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Александър Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС-Трън по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Синчец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 14/ 30.01.1990 г. за унищожаване секретните материали на Я/К "Синчец". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК на ОбНС Трън до м. ноември 1990 г. Общински народен съветник до м. ноември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Синчец" Карамфила Георгиева Йоргова

Дата на раждане: 11.06.1931
Място на раждане: гр. Кърджали
Карамфила Георгиева Йоргова Дата на раждане 11.06.1931 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал я служител о. р. Дамян Петлешков на 12.04.1966 г., регистрирана на 19.04.1966 г. Ръководил я служител о. р. Дамян Петлешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Синчец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на Я/К "Синчец". Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Водеща на предаване в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД "ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Проверено е 1 лице. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОКОМ САТ.ТВ" ООД Проверени са 6 лица. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ" ООД Проверени са 5 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОКОМ ЯКОРУДА" ООД Проверени са 5 лица. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОКОМ – НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ"ООД Проверени са 14 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ" ООД Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "ЕВРОФУТБОЛПРИНТ" ЕООД Проверени са 10 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 59
от 23.02.2009
държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Синчец" Николай Димитров Иванов

Дата на раждане: 14.04.1946
Място на раждане: с. Полско Косово, обл. Русе
Николай Димитров Иванов Дата на раждане 14.04.1946 г. Място на раждане с. Полско Косово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Стефан Буташков на 17.03.1982 г., регистриран на 05.04.1982 г Ръководил го служител О. р. Стефан Буташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В.Търново-ДС по линия на ВГУ-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Синчец Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване на личното дело на "Синчец". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел в Главна дирекция "Контрол върху хазарта" в Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More