Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Скиор намери 2 резултата / The search @pseudo Скиор found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-740
от 25.10.2016 г.
община Чепеларе

Съдържател на явочна квартира "Скиор" Радка Андонова Кирова

Дата на раждане: 02.11.1951
Място на раждане: гр. Чепеларе
Радка Андонова Кирова Дата на раждане 02.11.1951 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал я служител о. р. Димитър Р. Даскалов на 18.12.1986 г., регистрирана на 20.12.1986 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Р. Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Скиор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. октомври 2007 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира "Скиор" Радка Андонова Кирова

Дата на раждане: 02.11.1951
Място на раждане: гр. Чепеларе
Радка Андонова Кирова Дата на раждане 02.11.1951 г. Място на раждане гр. Чепеларе Вербувал я служител о. р. Димитър Р. Даскалов на 18.12.1986 г., регистрирана на 20.12.1986 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Р. Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Скиор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Чепеларе, издигната от ПП "Българска социалдемокрация" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More