Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Скопски; Петровски намери 1 резултата / The search @pseudo Скопски; Петровски found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Скопски; Петровски" Емил Димитров Крепиев

Дата на раждане: 12.05.1952
Място на раждане: гр. София
Емил Димитров Крепиев Дата на раждане 12.05.1952 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Владимир Петков Петков на 13.06.1985 г., регистриран на 20.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Петков Петков; о. р. Георги Цолов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Скопски; Петровски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33518. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на служба "Издателска дейност" в отдел "Информационно обслужване" от 27.09.1998 г. Н-к на отдел "Издателска дейност на дирекция Информационно обслужване" от 01.04.2000 г. Директор на дирекция "Издателска дейност" от 01.09.2000 г. Н-к на отдел "Издателска дейност" в дирекция "Информационна и издателска дейност" от 25.01.2002 г. Н-к Издателска дейност –второстепенен разпоредител от 01.09.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More