Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Скорпион намери 2 резултата / The search @pseudo Скорпион found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Скорпион" Николай Любенов Бозев

Дата на раждане: 21.06.1954
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Николай Любенов Бозев Дата на раждане 21.06.1954 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Радослав Петров на 20.01.1976 г., регистриран на 09.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Радослав Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Скорпион Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване дело IЯ-93 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 15.11.1995 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Скорпион" Николай Любенов Бозев

Дата на раждане: 21.06.1954
Място на раждане: с. Владиня, обл. Ловеч
Николай Любенов Бозев Дата на раждане 21.06.1954 г. Място на раждане с. Владиня, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Радослав Петров на 20.01.1976 г., регистриран на 09.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Радослав Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Скорпион Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. А-22260/ 12.10.1999 г. за унищожаване дело IЯ-93 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-233 от 2003 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More