Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Слава намери 1 резултата / The search @pseudo Слава found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Слава" Славка Петрова Младенова

Дата на раждане: 30.12.1942
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Славка Петрова Младенова Дата на раждане 30.12.1942 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал я служител лейт. Владимир Райков на 25.02.1987 г., регистрирана на 20.03.1987 г. Ръководил я служител лейт. Владимир Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Слава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Слава". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More