Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славей намери 1 резултата / The search @pseudo Славей found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Съдържател на явочна квартира "Славей" Надежда Панчева Топчева

Дата на раждане: 10.08.1942
Място на раждане: Гр. София
Надежда Панчева Топчева Дата на раждане 10.08.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Чавдар Тепешанов на 11.08.1987 г., регистрирана на 12.08.1987 г. Ръководил я служител О. р. Чавдар Тепешанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Славей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 679/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 144/ 30.01.1990 г. на делото на Я/К "Славей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление от 06.07.1992 г. до 12.07.1994 г. Делегиран продуцент от 13.07.1994 г. до 18.08.1997 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More