Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славка намери 1 резултата / The search @pseudo Славка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Славка" Сева Райчева Ташева

Дата на раждане: 29.04.1951
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Сева Райчева Ташева Дата на раждане 29.04.1951 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал я служител лейт. Христо Рачев Спасов на 03.10.1984 г., регистрирана на 08.10.1984 г. Ръководил я служител лейт. Христо Рачев Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1037 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на "Славка". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сева Райчева Ташева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More