Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славчо намери 5 резултата / The search @pseudo Славчо found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Осведомител; Агент "Славчо" Сали Ахмедов Шабанов

Дата на раждане: 10.02.1952
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Сали Ахмедов Шабанов Дата на раждане 10.02.1952 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Стоян Андреев Стоянов на 13.06.1972 г., регистриран на 05.07.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Андреев Стоянов; о. р. Н. Овчарово. о. р. Рахни Торозов; кап. Никола Фенеров; майор Бойчев; о. р. Т. Стоянов; о. р. Т. Сливовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-V; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Славчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1154 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 - 7 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сали Ахмедов Шабанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-312
от 19.02.2014 г.
Бизнес банка АД

Агент "Славчо" Илия Константинов Илиев

Дата на раждане: 25.02.1950
Място на раждане: гр. София
Илия Константинов Илиев Дата на раждане 25.02.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Иванов Темелков на 20.11.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Иванов Темелков; о. р. Стоянов; о. р. Тодор Живков; о. р. Панайот Тонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, управление II-VIII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-30802 и в работно дело IР-16570; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 22.07.1992 г. до 18.03.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Славчо" Димитър Здравков Димитров

Дата на раждане: 17.01.1962
Място на раждане: гр. Симитли
Димитър Здравков Димитров Дата на раждане 17.01.1962 г. Място на раждане гр. Симитли Вербувал го служител ст. лейт. Веселин Георгиев Кьосев на 16.10.1987 г., регистриран на 03.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Веселин Георгиев Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2913 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Симитли, издигнат от Коалиция "Социалдемократи за община Симитли" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Здравков Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Агент "Славчо" Веска Танова Ангелова

Дата на раждане: 20.10.1943
Място на раждане: гр. Монтана
Веска Танова Ангелова Дата на раждане 20.10.1943 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал я служител подп. Стефан Давидов на 11.12.1981 г., регистрирана на 18.12.1981 г. Ръководил я служител подп. Стефан Давидов; о. р. Вълчо Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-217 (Мх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Славчо". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение 74/ 05.08.2009 г. – Сметна палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 334
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България

Агент "Славчо" Божидар Иванов Ялъмов

Дата на раждане: 03.07.1952
Място на раждане: гр. Русе
Божидар Иванов Ялъмов Дата на раждане 03.07.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Стефан Анастасов на 18.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Казанлък Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Славчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 19.03.1990 г. за унищожаване делата на аг. "Славчо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Иванов Ялъмов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More