Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Славяни намери 1 резултата / The search @pseudo Славяни found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Славяни" Павел Найденов Найденов

Дата на раждане: 16.06.1936
Място на раждане: с. Долни Богров, обл. София
Павел Найденов Найденов Дата на раждане 16.06.1936 г. Място на раждане с. Долни Богров, обл. София Вербувал го служител о. р. Иван Станков на 06.11.1980 г., регистриран на 12.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-III, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Славяни Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3688. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД гр. Варна; Член на надзорен орган (Надзорен съвет) на ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД г. Варна Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More